Ứng dụng khoa học dinh dưỡng

  • Đối tượng

  • Chủ đề

Nghiên cứu lâm sàng về tác động ngắn hạn của sữa non bò lên chức năng miễn dịch bẩm sinh của những người khỏe mạnh

12-05-2023

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Một chiết xuất mới từ whey sữa non của bò hỗ trợ các chức năng miễn dịch bẩm sinh. — Mục tiêu Để đánh giá tác động ngắn hạn của sữa non bò có trọng lượng phân tử thấp (CLMWF – colostrum low-molecular weight fraction) đối với một vài khía cạnh […]

Ứng dụng nghiên cứu cho người lớn

Nghiên cứu lâm sàng về tác động ngắn hạn của sữa non bò lên chức năng miễn dịch bẩm sinh của những người khỏe mạnh

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Một chiết xuất mới từ whey sữa non của bò hỗ trợ các chức năng miễn dịch bẩm sinh. — Mục tiêu Để đánh giá tác động ngắn hạn của sữa non bò có trọng lượng phân tử thấp (CLMWF – colostrum low-molecular weight fraction) đối với một vài khía cạnh […]

Ứng dụng nghiên cứu cho trẻ em

Nghiên cứu lâm sàng hiệu quả bổ sung sữa công thức lên trẻ 36 – 60 tháng tuổi

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Hiệu quả bổ sung sữa công thức lên tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của trẻ 36-60 tháng tuổi — Đặt vấn đề Tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) của trẻ em, đặc biệt là vùng nông thôn Việt Nam còn là vấn đề sức khỏe quốc gia ảnh hưởng đến tầm […]