Bác sĩ Nguyễn Đức Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
 • 2010 – nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare
 • 2009 : Phó Giám đốc Viện nghiên cứu xã hội & y tế (ISMS)
 • 2007 – 2009: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam
 • 2005 – 2006: Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng Ứng dụng, Trưởng Ban Chính sách - Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam
 • 2003 – 2005: Thạc sĩ Y Khoa Dinh dưỡng, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ
 • 1999 – 2003: Cán bộ cấp cao Chương trình Kiểm soát Suy dinh dưỡng Protein & Năng lượng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam
 • 1997 – 1999: Cán bộ chương trình Kế hoạch Hành động Quốc gia về Dinh dưỡng (NPAN) tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam
 • 1989 – 1995: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Việt Nam

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh là chuyên gia Dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, với 25 năm làm việc trong lĩnh vực Dinh dưỡng & Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại các quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh đã có những đóng góp rất quan trọng cho nền y dược học trong nước và quốc tế khi liên tục tham gia các chương trình hợp tác do các Tổ chức Y khoa hàng đầu trong và ngoài nước tổ chức như: Đại học Wageningen (Hà Lan), Đại học Indonesia (Jakarta – Indonesia), Viện Khoa học Xã hội và Hội đồng Dân số Hoa Kỳ, Trường Cao đẳng Nghiên cứu Dân số – Đại học Chulalongkorn (Bangkok – Thái Lan), Vụ Khoa học & Đào tạo – Bộ Y tế…

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới dinh dưỡng trên thể trạng người dân Việt Nam được xuất bản trên các ấn phẩm y khoa uy tín

Vinh dự nhận Chứng nhận Đánh giá cao về Sáng kiến ​​Toàn cầu về Hỗ trợ Mẹ. Liên minh Thế giới về Hành động Nuôi con bằng sữa mẹ. Kuala Lumpur – Malaysia, tháng 4/2002.

Chứng chỉ về phân tích định lượng. Hội đồng Dân số & CIHP, tháng 6/2008.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐƯỢC CÔNG BỐ

 1. John Knodel and Minh Duc Nguyen. Grandparents and grandchildren: care and support in Myanmar, Thailand and Vietnam. Ageing and Society / FirstView Article. 01 August 2014.
 2. Kavita Sethuraman. Wendy Hammond. Mai Anh Hoang. Kirk Dearden. Minh Duc Nguyen. Ha Thi Thu Phan. Nam Truong Nguyen. Challenges for Safe Replacement Feeding among HIV-Positive Mothers in Vietnam: A Qualitative Study of Mothers, Fathers, Health Care Providers, and Other Experts. AED/USAID technical report, 2011.
 3. Le Vu Anh, Nguyen Ngoc Bich, Nguyen Duc Minh, Le Thanh Ha, Do Minh Son, Tran Thi Tuyet Hanh. Knowledge, attitude and practice of local residents at Bien Hoa city – Vietnam on preventing dioxin exposure through foods. Organohalogen Compounds, Volume 70 (2008): 535 – 38.
 4. Nguyen MD, Beresford SA, Drewnowski A. Trends in overweight by socio-economic status in Vietnam: 1992 to 2002. Public Health Nutr. 2007 Feb;10(2):115-21. PMID: 17261219.
 5. Khan NC, Mai LB, Minh ND, Do TT, Khoi HH, West CE, Hautvast JG. Intakes of retinol and carotenoids and its determining factors in the Red River Delta population of northern Vietnam. Eur J Clin Nutr. 2007 Jul 11. PMID: 17622264.
 6. Co-author in book: Q&A about Dioxin. Public Health Association, 2008.
 7. Co-author in book: National Sampling Survey on overweight and obesity of Vietnamese adult, 2005. Health Publishing House, 2007.
 8. Main author: Trends of overweight and its associated factors among Vietnamese adult: 1992-2002. Proceeding – Global Health Forum for Health Research 2006. Cairo, Egypt. Nov 2006.
 9. Co-author in books: Caring for mother and children at home, Health Publishing house, 1998. Handbook for nutrition collaborator network, Health Publishing House, 1998. Helping mother learn about nutrition, Health Publishing House, 2001.
 10. Co-author in article: Weight gain, food intake and energy consumption in pregnancy – Journal of Practical Medicine, No. 6 (424), 2002. Pg 92-95.