Ứng dụng nghiên cứu cho người lớn

Nghiên cứu lâm sàng về tác động ngắn hạn của sữa non bò lên chức năng miễn dịch bẩm sinh của những người khỏe mạnh

12-05-2023

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Một chiết xuất mới từ whey sữa non của bò hỗ trợ các chức năng miễn dịch bẩm sinh. — Mục tiêu Để đánh giá tác động ngắn hạn của sữa non bò có trọng lượng phân tử thấp (CLMWF – colostrum low-molecular weight fraction) đối với một vài khía cạnh […]