Khuyến nghị của Việt Nam

Lượng dinh dưỡng hấp thụ ở trẻ mầm non và độ tuổi đi học tại Việt Nam chưa đầy đủ: Vai trò của sữa

13-12-2023

Tình trạng Chế độ ăn truyền thống của người Việt có nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng và một bộ phận đáng kể trẻ em <11 tuổi không đáp ứng được khẩu phần ăn khuyến nghị của Việt Nam (RDA) đối với nhiều loại chất dinh dưỡng. Các sản phẩm từ sữa được biết […]

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

09-12-2023

Mỗi cá thể, mỗi độ tuổi, mỗi giới tính, mỗi loại hình công việc khác nhau sẽ có nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng khác nhau. Nhu cầu năng lượng của một cá thể là năng lượng do thức ăn cung cấp tương đương với năng lượng tiêu hao ở một đối tượng có […]

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam 2007

09-12-2023

Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi dinh dưỡng nhờ sự thay đổi nhanh chóng trong quá trình cải cách và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Việc cung cấp thực phẩm ở cấp độ dinh dưỡng đa lượng đã được cải thiện, những thay đổi trong chế độ ăn uống của […]